Herstellingen

Soms ontstaat er een verstopping door wortelgroei, een verzakking of rioolbreuk. Na het weghalen van bijvoorbeeld wortelgroei moet de defecte riool uiteindelijk hersteld worden om hetzelfde probleem te voorkomen.

Wie kan je daarvoor inschakelen? Ook hiervoor kan u dienst doen op ProPer.

Omdat we tot op 30 cm nauwkeurig kunnen bepalen waar het probleem zit, kunnen we zeer gericht graven, zo min mogelijk openhalen, en sparen we veel tijd. Kortom we pakken het ProPer aan!

Vervangen of vernieuwen riolering

Een stuk riool dat problemen blijft geven? Vervang het en spaar zo onnodige kosten. Een slecht afgewerkt controleputje? Laat het vervangen door ProPer.

Veel rioleringen zijn verouderd en vertonen gebreken. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld lekkages. Dit lost u op door middel van vakkundige rioolrenovatie. ProPer is gespecialiseerd in rioolreparatie.

Wij beperken uw kosten door niet uw gehele riolering te vervangen, maar uw bestaande riool op te knappen. Wij inspecteren uw riool en reinigen deze.

Plaatsen van geurafsluiters

Soms komt het voor dat door gebrek van een geurafsluiter, dampen uit de septische put via de regenwaterpijp ontsnappen.

Op zich geeft dat niet noodzakelijk geuroverlasts (vanwege de hoogte). Maar een koperen dakafvoer kan wel aangetast worden door ammoniak (NH3) en/of zwavelverbindingen (bv. sulfiden - H2S) aanwezig in de septische gassen.

Het plaatsen van geurafsluiters (S-bochten of sifons) kan dit oplossen.
Ook hiervoor kan je dienst doen op ProPer.

Vraag een offerte:

Onze troeven

  • Snel & ProPer
  • Professioneel materiaal
  • Gegarandeerd resultaten
  • Scherpe & Vaste prijzen
  • Tevreden klanten

Bel ons even op en schets het probleem.

Wellicht kunnen we verdere vragen beantwoorden.

0472 / 68 27 09